Lokale en internationale ondersteuning

Time-recht is bij uitstek een internationale materie. Veel regels en principes zitten vervat in verdragen en multilaterale afspraken. Bovendien moet vaak gekeken worden naar buitenlandse rechtspraak en rechtsleer wanneer problemen zich voor het eerst of recent in een bepaalde jurisdictie stellen. En uiteraard bevatten veel contracten en compliance-projecten een grensoverschrijdende component.

Daarom houdt onze kennis niet op aan de Belgische landsgrens. Integendeel, onze sterke internationale activiteit garandeert een gelijk expertiseniveau in de hele Europese Unie, de Verenigde Staten, Azië en daarbuiten.

  • Bij time.lex werken specialisten uit verschillende Europese landen. Al onze advocaten zijn aangesloten bij de balie te Brussel en vaak ook bij andere balies in Europa.
  • Ons eigen, uitgebreide internationale netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren garandeert vlekkeloze samenwerking bij grensoverschrijdende projecten uit de privésector en de overheidssector.
  • time.lex is betrokken bij verschillende internationale netwerken van gespecialiseerde advocaten.

Meer weten over de meerwaarde van time.lex voor uw dossier of bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hebt u een vraag over internetrecht, intellectueel eigendom of privacywetgeving?

Neem vrijblijvend contact met ons op!