IT recht

Het IT-recht (ook wel ICT-recht genoemd) is een van de belangrijkste business to business rechtsgebieden. Vrijwel alle communicatie tussen personen, bedrijven en de overheid vindt anno 2017 digitaal plaats. 

IT-recht omvat onder andere:

  • De overeenstemming van IT-systemen met de wettelijke eisen,
  • Het beheren van juridische risico's van IT-systemen,
  • Contracten en overeenkomsten met betrekking tot IT-systemen,
  • Het oplossen van geschillen met betrekking tot IT-systemen.

Inhoudelijk advies

Advocatenkantoor time.lex adviseert rondom het werken met digitale informatie en stelt contracten op waarmee geschillen worden voorkomen. Een IT-recht advocaat heeft daarom veelal een anticiperende en adviserende rol.

Contracten

Het opstellen en controleren van contracten is een belangrijk deelgebied van IT-recht. Daarbij is niet alleen kennis van contractenrecht vereist: kennis van informatietechnologie zelf is minstens zo relevant.

Voorbeelden van contracten die een IT-advocaat opstelt:

  • Softwarelicentie
  • Implementatiecontract
  • Outsourcingscontract
  • Onderhoudscontract of service level agreement (SLA)
  • Huurcontract (zoals huur van hardware)

Lees hier meer over IT- en ICT-contracten: Praktijkvragen over ICT-contracten

Juridische stappen

Een IT-advocaat kent de valkuilen van de informatiemaatschappij en behoedt u voor risico's en geschillen. Als er toch een geschil optreedt, staat time.lex u deskundig bij met behulp van de juiste juridische stappen. We proberen eerst het IT-probleem buiten de rechtbank op te lossen door onderhandeling. De IT-advocaten van time.lex hebben ook ervaring met mediation of bemiddeling en met arbitrage.

IT-advocaat in de rechtszaal

Wanneer een IT-geschil niet buiten de rechtszaal kan worden opgelost is een gespecialiseerde IT-advocaat in staat om u adequaat bij de staan.

Waarom time.lex?

Advocatenkantoor time.lex is een internationaal IT-recht advocatenkantoor. Wij zijn gevestigd in Brussel, het hart van de Europese Unie.

Time.lex adviseert multinationals en overheden op het gebied van digitale informatie, digitale communicatie en IT-contracten. Dankzij onze kennis en internationale ervaring kunt u zorgeloos nationaal en internationaal ondernemen.

Meer weten? Neem contact op met IT-recht advocatenkantoor time.lex.

Hebt u een vraag over IT-recht of IT-contracten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!