Publicaties

Privacywetgeving in de praktijk

Privacyproblemen komen in de praktijk zeer vaak voor, in tal van sectoren waar zowat iedereen bij betrokken is: bevolking en publieke administratie, politie en veiligheid, de werkplaats, gezondheidszorg, de financiële sector, de sociale zekerheid, direct marketing, wetenschappelijk onderzoek, de media, ...

Dit werk licht vele interessante capita selecta toe in al die sectoren waar privacyproblemen geregeld opduiken, en schuift voor deze problemen praktische adviezen naar voren die als vuistregels hun nut bewijzen. Het boek is opgedeeld in thematische hoofdstukken, waarbij telkens de meest voorkomende privacyproblemen per sector worden besproken met richtlijnen en tips voor een praktijkgerichte aanpak.

Auteur:
Gepubliceerd in:

UGA, Kortrijk, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen

Praktijkboek Recht & Internet - Bewijs en Internet

Steeds meer informatie wordt op elektronische wijze verzameld, verwerkt en bewaard. De bewijskracht van deze informatie vormt dan ook een brandend actueel thema die volop in de juridische belangstelling staat.

Deze bijdrage door Hannelore Dekeyser en Hans Graux neemt de bewijswaarde van elektronisch materiaal onder loep. Zo beginnen de auteurs met een uiteenzetting over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal in het algemeen, om vervolgens stil te staan bij de bewijswaarde van elektronische foto’s, e-mails en logbestanden. Ook de elektronische archivering en de rol van Trusted Third Parties (TTP’s) in het elektronische verkeer komen uitgebreid aan bod.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Reeks Praktijkboek Recht en Internet - Vanden Broele, Brugge, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen

Thema wetboek: ICT-Recht

Een selectie van relevante ICT-wetgeving door Jos Dumortier.

Auteur:
Gepubliceerd in:

DUMORTIER, Jos (2012). ICT-recht, Larcier Thema Wetboeken, wetgeving geselecteerd door Jos Dumortier, Larcier, 2012 183 p., ISBN 978-2-8044-5158-5

Categorie:

Boeken

Jaar:

2012

Revue européenne de droit de la consommation /European journal of consumer law (R.E.D.C.) Confidentiality and Consumer Protection

Consumentenrecht kan door geen enkele jurist genegeerd worden. Onder leiding van Geert Somers, partner bij time.lex, gaat deze editie van het tijdschrift "Revue  européenne de droit de la consommation" dieper in op de juridische aspecten van vertrouwelijke gegevens en het consumentenrecht, met onder meer bijdragen van Jos Dumortier, Evi Werkers en Geert Somers.

Auteur:
Gepubliceerd in:

SOMERS, G. (ed.), Stanislas Adam, Gaëlle Bontinck, Jean-Pierre Buyle, Jos Dumortier, Gilles Laguesse, Frankie Schram, Tom Snels, Geert Somers, Peggy Valcke, Jarno J. Vanto, Evi Werkers , Revue europénne de droit de la consommation European journal of consumer law (R.E.D.C.) Confidentiality and Consumer Law, Larcier, 2011, 246 p., ISBN 9782-8044-4948-3.

Categorie:

Boeken

Jaar:

2011

Link

Legal Regulation of Electronic Health Records: A Comparative Analysis of Europe and the US

De ontwikkeling van elektronische medische dossiers evolueert snel in de VS en Europa. Verschillende benaderingen blijken mogelijk en hebben geleid tot verschillende oplossingen en regelgevende instrumenten. In Europa zijn de overheden de drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling en implementatie van elektronische medische dossiers. Bijgevolg hebben veel Europese landen tegelijkertijd nieuwe wettelijke kaders en overheidsgeïnitieerde eHealth structuren opgezet. In de VS is de drijvende kracht -tot nu toe- niet zozeer de overheid, maar wel de private sector, in het bijzonder verzekeringsmaatschappijen en organisaties in de gezondheidszorg. Dit resulteerde in een sterke focus op persoonlijke medische gegevens. In 2009 heeft, de Amerikaanse overheid echter het grootste stimuleringspakket ooit uitgegeven om de invoering van oplossingen voor elektronische medische dossiers aan te moedigen. In deze bijdrage maken Griet Verhenneman en Jos Dumortier van time.lex een kritische analyse van het juridisch en administratief kader voor elektronische medische dossiers in Europa en de VS.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Carlisle George, Diane Whitehouse and Penny Duquenoy eds. eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Springer-Verlag, Berlin, 2012, 398

Categorie:

Boeken

Jaar:

2012

eHealth, eGovernement

L’influence sur la décision du consommateur dans l’appréciation du caractère trompeur d’une publicité

L’influence sur la décision du consommateur dans l’appréciation du caractère trompeur d’une publicité

Auteur:
Gepubliceerd in:

Marktpraktijken – Intellectuele eigendom – Mededinging | Pratiques du marché – Propriété intellectuelle – Concurrence, Wolters Kluwer, p. 182-227

Categorie:

Boeken

Jaar:

2014

Publication