Publicaties

Elektronische handtekening

De laatste jaren is de tendens tot dematerialisatie in verschillende sectoren in een stroomversnelling terechtgekomen. Vanuit een ruime opvatting van het begrip, behandelen de auteurs een waaier van diverse thema’s: het gebruik van internet en moderne telecommunicatiemiddelen, administratieve vereenvoudiging, de elektronische data-uitwisseling, het elektronische betalings- en effectenverkeer, de elektronische handtekening én de elektronische notariële akte.
Dit boek bevat een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare inventaris van diverse rechtsdomeinen binnen het Belgische recht waar dematerialisatie de laatste jaren haar intrede heeft gedaan. De auteurs bespreken ook toekomstige ontwikkelingen en knelpunten, zoals het wetsontwerp voor de ‘elektronische algemene vergadering’ van vennootschappen. Jos Dumortier leverde in dit boek een bijdrage rond de elektronische handtekening.
Auteur:
Gepubliceerd in:

MEULEMANS, D. & COVELIERS D. (eds.). Dematerialisatie  in verschillende rechtsdomeinen. Recente evoluties, verwachtingen en actuele knelpunten, uitg. Vanden Broele, 2010, p. 197-222.

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Kopen

Ordnance Survey maakt data vrij beschikbaar

Begin januari lanceerde de Britse overheid de website data.gov.uk waarmee zij meer informatie openstelt voor het publiek met inbegrip van de data van de Ordnance Survey. Katleen Janssen van time.lex omschrijft in dit artikel de modaliteiten en implicaties van deze evolutie.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Geoplatform 2010, afl. 2, 25

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Lees artikel

Drukpersmisdrijven in de digitale informatiemaatschappij: tijd om te bezinnen over de toekomst van artikel 25 G.W.

De grondwettelijke waarborgen gekoppeld aan de drukpersmisdrijven staan onder druk. De technologische vooruitgang en in het bijzonder de opkomst van de "elektronische pers" doet in toenemende mate vragen rijzen over de toepasselijkheid van art. 25 G.W. In een mediaconvergerend landschap waar elke mediagebruiker plots zijn mening kan uiten wordt de kans op strafbare meningsuitingen er niet geringer op. Aan de geest van de drukpersvrijheid mag niet worden getornd, maar zijn de waarborgen (getrapte aansprakelijkheid en assisenprocedure) nog wel bestand tegen de tand des tijds? De auteurs zijn van mening dat de tijd is aangebroken om hierover ernstig te bezinnen.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Auteurs en Media 2010, n°2, 147-160

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Kopen

Electronic direct marketing in Belgium

Positioned to fill the gap between short-lived newsletters and full-blown treatises, this guide provides practical advice and insightful analysis of important recent developments - all presented in a timesaving, structured manner. It gives compliance professionals answers to common questions about the national laws applicable to the processing of personal information.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Belgium, International Privacy Guide 2010-1, West Thomson Reuters

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

When video cameras watch and screen: Privacy implications of pattern recognition technology

Computer vision technologies based on pattern recognition software will soon allow identifying human behaviour that deviates from a predefined normality. Such applications are foreseen, amongst others, to be used in public places with purpose of crime prevention, especially in the context of the fight against terrorism. This technology increases the level of automation of video surveillance, changing the main nature of surveillance. The balance of power between the citizen and the State is altered, calling for a new balancing of interests. The automation of risk detection moreover raises the issue of the protection against partially automated decision-making. This paper will deal with the challenges raised by proactive video surveillance technologies to the way how privacy and security have been balanced so far. Attention will moreover be brought to the new safeguards that should be devised to protect the citizens from increased scrutiny and growing automation of the decision-making process.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Computer Law & Security review 26 (2010), issue 4, 377-384

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

User and Access Management in Belgian e-Governement

Efficient e-governement is not possible without integrated user and access management. From a privacy protection perspective systems integration has to be preferred over data integration. A well-accepted model for the organisation of user and access management in this perspective is a federation based on circles of trust. This publictation describes how this model is implemented in Belgium, using five building blocks: unique identification numbers, the electronic identity card, validated authentic sources, service integrators and sector committees for data protection. Using these building blocks user and access management is organised following a generic policy decision model. The objective is to illustrate that integrated e-government is not necessarily incompatible with optimal protection of privacy.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Pohlman, N., Reime, H. and Schneider, W.(ed.), Securing Electronic Bussiness Processes. Highlights of the information Secutrity Solutions Europe 2009 Conference, Wiesbaden, Veweg + Teubner Verlag, 2009, 97-109

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Elektronische en papieren factuur bijna volledig gelijk

Het Koninklijk besluit van 15 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, zorgt er voor dat vanaf 1 januari 2010 ondernemingen zelf bepalen hoe zij de integriteit en authenticiteit van elektronische facturen garanderen. Voorheen werd dit bepaald door de de BTW-administratie. Edwin Jacobs geeft in dit artikel een stand van zaken over elektronische facturatie.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Juristenkrant nr. 203

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Gegevensbewaring holt persoonlijke levenssfeer uit

België moet in het belang van de privacy zorgen voor een evenwichtige omzetting van de Europese datarichtlijn. Geert Somers van time.lex licht toe wat de nadelen en gevaren zijn van het ontbreken van een debat hieromtrent.

Auteur:
Gepubliceerd in:

De Tijd

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Rethinking the e-signatures Directive: on laws, trust services, and the digital single market

Hans Graux sets out his views about electronic identification, authentication, and electronic signatures in the light of the decision of the EU to conduct a public consultation on these topics and related trusted services or credentials in the light of the SMART 2010/008 ‘Feasibility study on an electronic identification, authentication and signature policy (IAS)’

Auteur:
Gepubliceerd in:

Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Volume 8

Categorie:

Artikels

Jaar:

2011

Order volume

Het Belgisch eHealth-platform en haar praktische en juridische uitdagingen

In 2008 werd in België het eHealth-platform bij wet opgericht met als taak elektronische diensten en informatie- uitwisseling tussen de actoren in de gezondheidszorg te organiseren. Intussen worden via het platform ruim veertig verschillende diensten aangeboden: basisdiensten verzorgd door het eHealth-platform zelf en diensten met toegevoegde waarde ontwikkeld door andere leveranciers.

In dit artikel geven de auteurs eerst een overzicht van het traject dat het eHealth-platform aflegde op wetgevend vlak. Vervolgens bespreken ze de werking van het platform, haar praktische uitdagingen en werpen ze een blik op het in ontwikkeling zijnde verwijzingsrepertorium en de gezondheidskluis. Ten slotte gaan ze dieper in op de juridische uitdagingen waarmee het eHealth-platform geconfronteerd werd. Interoperabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, gegevensbeveiliging, privacybescherming en de bewijskracht van elektronische gegevens zijn uitdagingen die allen aan bod kwamen sinds 2008.

Auteur:
Gepubliceerd in:

VERHENNEMAN, Griet; ROBBEN, Frank; DUMORTIER, Jos (2011). Het Belgisch eHealth-platform en haar praktische en juridische uitdagingen, Computerrecht, 2011/6, december pp.300-310, nr 154.

Categorie:

Artikels

Jaar:

2011

Juristenkrant 27/09: "'Tweedehands' verkoop van software moet mogelijk blijven"

Stefan Van Camp van timelex schreef voor de juristenkrant een artikel waarin hij het recente arrest van het Hof van Justitie betreffende de doorverkoop van software op de korrel neemt.

Voor het volledige artikel klik hier

Auteur:
Gepubliceerd in:

Juristenkrant 27 september 2012

Categorie:

Artikels

Jaar:

2012

The Right to Be Forgotten in the Internet Era

Especially after its appearance in the European Commission's recent proposal for a new Data Protection Regulation, the 'right to be forgotten' has provoked quite some criticism. Much of the opponents, however, seem uninformed on the actual scope and meaning of the proposed provision. Additionally, the concept is often confused with the much older 'droit a l'oubli', which finds its rationale in the protection of privacy as a fundamental human right. This text starts by giving an overview of the more traditional droit a l'oubli and how it is applied throughout Europe. Subsequently, the more modern 'right to be forgotten' is analyzed from a normative, market, technological and legal perspective. Finally, this text makes a thorough and critical analysis of the current proposal. Despite its laudable goal, some deficiencies should be resolved. But, in general, the right seems to restore the power balance by giving (back) effective control to individuals over their personal data.

Auteur:
Gepubliceerd in:

ICRI Research Paper No. 11, November 2012

Categorie:

Artikels

Jaar:

2012

Download

ICT contracten (cloud computing, outsourcing, hosting, SLA, ...)

Edwin Jacobs schreef een bijdrage over ICT-contracten, o.a. over cloud computing, outsourcing, SLA, hosting enz.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Bijdrage in de bespreking van ICT-contracten in losbladige uitgave:  X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, III. Onbenoemde overeenkomsten, 1-167 (167 p), Kluwer, september 2012

Categorie:

Artikels

Jaar:

2013

Collection and Storage of Personal Data: A Critical View on Current Practices in the Transportation Sector

This paper is based on a 2011 ENISA study that aimed at the analysis of two core principles that can be considered as key manifestations of privacy by design: on the one hand the principle of minimal disclosure (which is also known as the data minimisation principle), and on the other the duration of the storage of personal data (which is also known as conservation principle). It focuses on the data collected for two specific application areas: online ticket booking and purchasing, and the collection and exchange of so-called Passenger Name Record (PNR) data in the European air travel sector and it provides a summary of its findings in relation to the transportation sector across the EU Member States. The analysis shows that it is worrisome to observe that so many systems deployed in real life do not follow a privacy by design approach, and insufficiently consider the data minimisation and data conservation principles. There is a need for these principles to be strengthened in practice, through legislation and governance mechanisms that favour privacy by design, including a clear assessment of privacy impacts and the identification of more privacy conscious implementation alternatives, in order to ensure that the personal data of European citizens is proactively protected, instead of having to modify operational systems only after privacy problems come to light.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Privacy Technologies and Policy
First Annual Privacy Forum, APF 2012, Limassol, Cyprus, October 10-11, 2012, Revised Selected Papers
Editors: Bart Preneel and Demosthenes Ikonomou

Categorie:

Artikels

Jaar:

2014

Buy here

Zijn adblockers effectief diefstal?

Geert Somers biedt een juridisch perspectief op het gebruik van adblockers, een onderwerp dat de laatste tijd de gemoederen sterk beroert.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Opinie op deredactie.be.

Categorie:

Artikels

Jaar:

2015

Artikel

Betalen via wearables: welke juridische uitdagingen neem je mee?

In deze bijdrage, gepubliceerd in het oktobernummer van E-Finance & Payments Law & Policy,  stippen time.lex advocaten Edwin Jacobs en Ruben Roex een aantal juridische problemen aan die samenhangen met de opkomst van de zogenaamde wearables, kleine verbonden apparaten die de gebruiker op zich draagt. De markt voor wearables heeft op dit moment nog heel wat groeipotentieel, groeipotentieel dat onder meer gerealiseerd kan worden door de wearable in te zetten als instrument voor mobiele betalingen. De auteurs gaan kort in op verschillende juridische thema's die in dit verband relevant zijn, waaronder privacy, recht met betrekking tot betalingsdiensten, cybercrime etc. 

Auteur:
Gepubliceerd in:

E-Finance & Payments Law & Policy - oktober 2015

Categorie:

Artikels

Jaar:

2015

Artikel

'Nieuwe regels voor digitale bewaring van documenten bezorgen werkgevers extra rompslomp'

Professor Jos Dumortier, advocaat-vennoot bij time.lex, analyseerde een recent wetsvoorstel van de regering-Michel dat een nieuwe regeling voor de bewaring van digitale documenten voorziet. Een aantal centrale bevindingen werden gepubliceerd door Trends. Het voorstel, aldus meester Dumortier, omvat heel wat controversiële bepalingen die doen vermoeden dat er hier en daar toch nog wat nood is aan bijsturing.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Trends.be, 6 januari 2016

Categorie:

Artikels

Jaar:

2016

Artikel

Privacy & marketing: Wat mag je doen als online marketeer? - Deel 1

Geert Somers geeft duiding bij wat een online marketeer mag doen met de data die hij verzamelt, of hij gebruikers mag volgen en welke informatie hij over zijn activiteiten moet geven.

Auteur:
Gepubliceerd in:

dm institute Blog, maart 2016

Categorie:

Artikels

Jaar:

2016

Blogbijdrage

Privacy & marketing: Wat mag je doen als online marketeer? - Deel 2

In dit tweede deel geeft Geert Somers duiding bij wat een online marketeer mag of moet doen bij gebruik van virale marketing, big data, adblockers en social media.

Auteur:
Gepubliceerd in:

dm institute Blog, maart 2016

Categorie:

Artikels

Jaar:

2016

Blogbijdrage

Geert Somers op De Redactie: Kunnen we nog anoniem zijn op internet?

De recente berichtgeving rond Google en haar praktijken rond persoonsgegevensverwerking hebben heel wat stof doen opwaaien. Geert Somers geeft in een opiniebijdrage aan waar zich de privacyrisico's voor gebruikers situeren.

Auteur:
Gepubliceerd in:

De Redactie, opiniebijdrage

Categorie:

Artikels

Jaar:

2016

Link

Eight misconceptions regarding the General Data Protection Regulation

De Engelstalige variant van het artikel Must-read: 8 veelvoorkomende misverstanden over de GDPR is gepubliceerd door The Paypers.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Expert Opinion

Categorie:

Artikels

Jaar:

2017

Lees meer

Artificial Intelligence and copyright: a difficult relationship

In dit artikel bespreken Geert Somers & Camille Vermosen de complexe relatie tussen copyrightwetgeving en kunstmatige intelligentie (AI).

Auteur:
Gepubliceerd in:

The Copyright Lawyer, October 2017

Categorie:

Artikels

Jaar:

2017

Klik om te lezen

Is Profiling Still Allowed Under GDPR?

Alle bedrijven die zakendoen binnen of met Europa moeten vanaf mei 2018 voldoen aan de regelgeving van de GDPR. Is profiling dan nog toegestaan? Over deze vraag schreef Edwin Jacobs in de Online Payments and Ecommerce Market Guide 2017.

Auteur:
Gepubliceerd in:

De Online Payments and Ecommerce Market Guide 2017, een online publicatie door The Paypers

Categorie:

Artikels

Jaar:

2017

Download report

How To Tackle Data Breaches Notifications Under GDPR

Het artikel "How To Tackle Data Breaches Notifications Under GDPR" gaat in op de belangrijkste punten uit de Guidelines on Personal data breach notification under General Data Protection Regulation van de EU’s Article 29 Working Party (WP29). 

Auteur:
Gepubliceerd in:

The Paypers' Web Fraud Prevention and Online Authentication Market Guide 2017/2018

Categorie:

Artikels

Jaar:

2017

Lees artikel

IPR strategy for industry 4.0: what can we learn from 3D printing?

Financier Worldwide heeft het artikel IPR strategy for industry 4.0: what can we learn from 3D printing? opgenomen in de januari-editie van hun magazine. Geert Somers is mede-auteur van dit artikel. 

Auteur:
Gepubliceerd in:

Financier Worldwide Magazine, January 2018 issue

Categorie:

Artikels

Jaar:

2018

Lees artikel

Time.lex zoekt nieuwe medewerker

Time.lex is op zoek naar een nieuwe advocaat-medewerker. Klik hier voor meer informatie.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Website - vacatures

Categorie:

Andere publicaties

Jaar:

2016

Privacywetgeving in de praktijk

Privacyproblemen komen in de praktijk zeer vaak voor, in tal van sectoren waar zowat iedereen bij betrokken is: bevolking en publieke administratie, politie en veiligheid, de werkplaats, gezondheidszorg, de financiële sector, de sociale zekerheid, direct marketing, wetenschappelijk onderzoek, de media, ...

Dit werk licht vele interessante capita selecta toe in al die sectoren waar privacyproblemen geregeld opduiken, en schuift voor deze problemen praktische adviezen naar voren die als vuistregels hun nut bewijzen. Het boek is opgedeeld in thematische hoofdstukken, waarbij telkens de meest voorkomende privacyproblemen per sector worden besproken met richtlijnen en tips voor een praktijkgerichte aanpak.

Auteur:
Gepubliceerd in:

UGA, Kortrijk, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen

Praktijkboek Recht & Internet - Bewijs en Internet

Steeds meer informatie wordt op elektronische wijze verzameld, verwerkt en bewaard. De bewijskracht van deze informatie vormt dan ook een brandend actueel thema die volop in de juridische belangstelling staat.

Deze bijdrage door Hannelore Dekeyser en Hans Graux neemt de bewijswaarde van elektronisch materiaal onder loep. Zo beginnen de auteurs met een uiteenzetting over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal in het algemeen, om vervolgens stil te staan bij de bewijswaarde van elektronische foto’s, e-mails en logbestanden. Ook de elektronische archivering en de rol van Trusted Third Parties (TTP’s) in het elektronische verkeer komen uitgebreid aan bod.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Reeks Praktijkboek Recht en Internet - Vanden Broele, Brugge, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen

Thema wetboek: ICT-Recht

Een selectie van relevante ICT-wetgeving door Jos Dumortier.

Auteur:
Gepubliceerd in:

DUMORTIER, Jos (2012). ICT-recht, Larcier Thema Wetboeken, wetgeving geselecteerd door Jos Dumortier, Larcier, 2012 183 p., ISBN 978-2-8044-5158-5

Categorie:

Boeken

Jaar:

2012

Revue européenne de droit de la consommation /European journal of consumer law (R.E.D.C.) Confidentiality and Consumer Protection

Consumentenrecht kan door geen enkele jurist genegeerd worden. Onder leiding van Geert Somers, partner bij time.lex, gaat deze editie van het tijdschrift "Revue  européenne de droit de la consommation" dieper in op de juridische aspecten van vertrouwelijke gegevens en het consumentenrecht, met onder meer bijdragen van Jos Dumortier, Evi Werkers en Geert Somers.

Auteur:
Gepubliceerd in:

SOMERS, G. (ed.), Stanislas Adam, Gaëlle Bontinck, Jean-Pierre Buyle, Jos Dumortier, Gilles Laguesse, Frankie Schram, Tom Snels, Geert Somers, Peggy Valcke, Jarno J. Vanto, Evi Werkers , Revue europénne de droit de la consommation European journal of consumer law (R.E.D.C.) Confidentiality and Consumer Law, Larcier, 2011, 246 p., ISBN 9782-8044-4948-3.

Categorie:

Boeken

Jaar:

2011

Link

Legal Regulation of Electronic Health Records: A Comparative Analysis of Europe and the US

De ontwikkeling van elektronische medische dossiers evolueert snel in de VS en Europa. Verschillende benaderingen blijken mogelijk en hebben geleid tot verschillende oplossingen en regelgevende instrumenten. In Europa zijn de overheden de drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling en implementatie van elektronische medische dossiers. Bijgevolg hebben veel Europese landen tegelijkertijd nieuwe wettelijke kaders en overheidsgeïnitieerde eHealth structuren opgezet. In de VS is de drijvende kracht -tot nu toe- niet zozeer de overheid, maar wel de private sector, in het bijzonder verzekeringsmaatschappijen en organisaties in de gezondheidszorg. Dit resulteerde in een sterke focus op persoonlijke medische gegevens. In 2009 heeft, de Amerikaanse overheid echter het grootste stimuleringspakket ooit uitgegeven om de invoering van oplossingen voor elektronische medische dossiers aan te moedigen. In deze bijdrage maken Griet Verhenneman en Jos Dumortier van time.lex een kritische analyse van het juridisch en administratief kader voor elektronische medische dossiers in Europa en de VS.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Carlisle George, Diane Whitehouse and Penny Duquenoy eds. eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Springer-Verlag, Berlin, 2012, 398

Categorie:

Boeken

Jaar:

2012

eHealth, eGovernement

L’influence sur la décision du consommateur dans l’appréciation du caractère trompeur d’une publicité

L’influence sur la décision du consommateur dans l’appréciation du caractère trompeur d’une publicité

Auteur:
Gepubliceerd in:

Marktpraktijken – Intellectuele eigendom – Mededinging | Pratiques du marché – Propriété intellectuelle – Concurrence, Wolters Kluwer, p. 182-227

Categorie:

Boeken

Jaar:

2014

Publication

Study on Cloud Computing and challenges to Security, Privacy and Trust

In the past year, time.lex worked on a study on Cloud Computing and challenges to Security, Privacy and Trust, examining the legal challenges related to cloud computing. The study was commissioned by the European Commission - DG Information Society, and was executed by time.lex along with our colleagues from RAND Europe and the University of Warwick.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2011

PDF download

Study on the evaluation of the Action Plan for the implementation of the legal framework for electronic public procurement

This study contained an evaluation of the 2004 eProcurement  Action Plan, including specifically a study of the state of eProcurement in all Member States, EEA countries and two candidate countries, along with a critical assessment of the impact and effectiveness of the Action Plan.

The study was conducted jointly by Siemens IT Solutions & Services and time.lex.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

PDF download

Study of case law on the circumstances in which IP addresses are considered personal data

This fact finding study for the European Commission - DG INFSO contains an overview of case law within the Member States on the legal qualification of IP addresses as being personal data under the European Data Protection Directive, along with a summary examination of the main deciding factors.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2011

PDF download

Study on counterfeiting and piracy

This study aims to provide an up-to-date inventory and comparative assessment of existing and planned e-government initiatives at national and European level and a sound assessment of actual needs for administrative cooperation and information sharing on counterfeiting and piracy between administrative and operational enforcement agencies from different Member States.

Auteur:
Gepubliceerd in:

European commission - DG Markt - IPR enforcement

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

PDF download

Flying 2.0 - Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges of IoT & RFID technology

Following up on European Commission  communication on IoT Action Plan for Europe, the EU’s ‘cyber security’ Agency ENISA - The European Network and Information Security Agency, has analysed the risks associated with a future air travel scenario, enabled with “Internet of things”, IoT / RFID technology. The report identifies major security risks, as well as privacy, social and legal implications and also makes concrete policy and research and legal, recommendations. As a legal expert in this area, Eleni Kosta contributed to this study.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Enisa website

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

Bekijk rapport

A flair for sharing – encouraging information exchange between CERTs

This study, commissioned by ENISA and written by RAND Europe and time.lex, focuses on the legal and regulatory aspects of information sharing and cross-border collaboration of national/governmental CERTs in Europe.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2011

PDF download

Study on data collection and storage in the EU

Given the clear contrast between the importance of the privacy by design principle on the one hand, and the reality of lax data protection practices with many online service providers on the other hand, this report presents an analysis of the relevant legal framework of European Member States on the principles of minimal disclosure and the minimum duration of the storage of personal data. Commissioned by ENISA, the focuses on a limited number of relevant use cases and tries to find out how the aforementioned principles are expressed in concrete legal or regulatory provisions applicable to these cases, and how they are observed in practice. It was drafted by Eleni Kosta, Jos Dumortier and Hans Graux on behalf of time.lex, with the support and guidance of Rodica Tirtea and Demosthenes Ikonomou (ENISA).

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2012

PDF download