Intellectuele eigendomsrechten

Als ik software speciaal voor mij laat ontwikkelen, dan is die toch van mij?

Dat is niet noodzakelijk zo. Het is mogelijk dat u een software speciaal voor u op maakt laat ontwikkelen, maar dat u toch geen eigenaar is van de software. Voor een gebruiker van software zijn de meest voorkomende gevallen:

  • ofwel heeft u een licentie, een gebruiksrecht op de objectcode maar geen eigendomsrecht van de volledige broncode;
  • ofwel heeft u de software gekocht (bv. ontwikkeling op maat speciaal voor u), maar echter zonder overdracht van intellectuele eigendomsrechten;
  • ofwel heeft u de software gekocht én zijn de intellectuele rechten op de software aan u overgedragen, maar heeft u de broncode niet in uw bezit …

Met andere woorden: wanneer u “software gekocht” heeft betekent dat niet noodzakelijk dat u er mee kan doen wat u wil. De overdracht van de intellectuele rechten op software wordt in contracten vaak vergeten of onnauwkeurig omschreven. Dit is vaak het geval wanneer een (soms Engelstalig) template contract wordt gebruikt dat niet is aangepast aan uw concrete situatie. Dat kan achteraf tot problemen leiden met grote financiële gevolgen voor uw onderneming. Neem contact op met time.lex voor het nazicht van de regeling over intellectuele eigendom in uw contract.

Neem vrijblijvend contact op