time.lex voor R&D-projecten

Onderzoek en ontwikkeling vormen de drijvende kracht achter de informatiemaatschappij. Research & design-projecten zijn per definitie onzeker: er wordt gezocht naar nieuwe oplossingen, nieuwe toepassingen, nieuwe markten, en volledig nieuwe kennis. De opportuniteiten zijn vaak groot, maar er zijn geen garanties.

R&D en recht: complexe oefening

Naast technische uitdagingen brengen R&D-projecten ook vaak juridische uitdagingen met zich mee. Hoe zal het intellectueel eigendomsrecht worden beheerd? Kan een nieuw initiatief wel door de beugel op het vlak van privacywetgeving? Zijn er sectorspecifieke regels voor IT-recht? En hoe kunnen de partners in een project hun samenwerking het best in een contract vastleggen?

Pragmatische antwoorden

Time.lex heeft uitgebreide ervaring in de juridische begeleiding van onderzoeksprojecten. We zijn beslagen in cases waar geen precedenten voor bestaan. Recente voorbeelden omvatten onder meer:

  • een Europees pilootproject naar het opzetten van een interoperabel systeem voor identity management, waarbij time.lex onder meer instaat voor privacy- en aansprakelijkheidsaspecten;
  • een internationaal researchproject naar de analyse van fotobeeldmateriaal via Machine Learning. Time.lex controleert in dit project de naleving van regels inzake intellectuele eigendomsrechten (zowel op het beeldmateriaal als op de gebruikte open source software) en privacybescherming;
  • een internationaal researchproject voor de ontwikkeling van een Tokamak-fusiereactor. Time.lex begeleidde de besprekingen inzake aansprakelijkheid, eigendomsrechten op gezamenlijke ontwikkelingen en risicobeheersing.

Time.lex vormt zo de ideale partner voor de juridische ondersteuning van R&D-projecten. Zo kunt u zich zorgeloos concentreren op innovatie.

Voor meer inlichtingen, contacteer ons vrijblijvend.

Hebt u een vraag over internetrecht, intellectueel eigendom of privacywetgeving?

Neem vrijblijvend contact met ons op!